Visie op opvang
Ik wil de kinderen een plek bieden waar ze zich veilig en op hun gemak voelen. Een plek waar de kinderen met veel plezier naar toe gaan. Maar ook een plek met mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
Ik ga ervan uit dat ieder kind zich op z’n eigen wijze en in z ’n eigen tempo ontwikkelt en om dit te stimuleren bied ik verschillende soorten speelgoed, materiaal en spelvormen aan. Natuurlijk zijn er bepaalde regels waaraan de kinderen zich moeten houden, (vb. aan tafel blijven zitten tijdens het eten, samen opruimen en natuurlijk elkaar niet slaan). Maar er kan veel!

Door mijn opleiding en mijn ervaring wil ik ook de mogelijkheid bieden om een kind op te vangen dat extra aandacht of zorg nodig heeft, omdat ik het een grote meerwaarde vind voor alle kinderen om "samen naar de kinderopvang" te kunnen gaan en van elkaar te leren.


Visie op opvoeden
Ik vind het belangrijk om, zoals in een groot ‘gezin’, een sfeer van gezelligheid te creëren en de kinderen een aantal waarden en normen mee te geven. Belangrijke aandachtspunten in de opvang zijn: respect hebben voor elkaar en de dingen om ons heen, leren zelfstandig te zijn, rekening houden met elkaar, veiligheid maar ook ruimte om te experimenteren en nieuwe ervaringen op te doen, ruimte voor ontwikkeling, een positieve benadering en consequent zijn.

Ik vind het van belang om goed contact te hebben met de ouders over de opvoeding, want zij blijven daarvoor natuurlijk primair verantwoordelijk.