Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarbij kunnen ze er volop hun energie en creativiteit in kwijt. Naast vrij spel worden ook individuele activiteiten en gezamenlijke activiteiten aangeboden. Denk daarbij aan een boek voorlezen, kleuren, puzzelen, knutselen, spelletjes doen, muziek, gym, peuter-yoga en dergelijk.


Kinderen worden wel gestimuleerd om mee te doen met gezamenlijke activiteiten, maar nooit gedwongen om mee te doen. Ze bepalen zelf wat ze willen. Met de oudere kinderen werk ik graag met thema's. Denk hierbij aan de seizoenen of dieren, maar bijvoorbeeld ook aan sinterklaas, of bijvoorbeeld aan het thema "water", "voorjaar" of "brandweer".


VVE (voor- en vroegschoolse educatie-programma)
Daarnaast heb ik me geschoold in het aanbieden van VVE activiteiten en werk met onderdelen uit de programma's van Kiki (kansen voor kinderen) en Puk (voor de kinderopvang) om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool.