Betaling opvanguren
Het kindercentrum is geopend tussen 7.00 uur en 19.00 uur.
De opvangtijden spreken we af in overleg, afhankelijk van uw wensen en de mogelijkheden.
U betaalt dus niet alle uren dat het kindercentrum open is.

Het kindercentrum is 46 weken per jaar open. U betaalt dus ook maar voor 46 weken opvang.

U betaalt in 2020 € 8,15 per kind per uur incl. fruit, broodmaaltijden, drinken en luiers.
Flessenvoeding, dieetvoeding en eventueel avondeten wordt door de ouders meegegeven.

Maandbedrag
Er wordt een gemiddeld maandbedrag berekend afhankelijk van het aantal afgesproken opvanguren en -dagen. Bij de berekening van het gemiddeld maandbedrag wordt uitgegaan van een uur meer per opvangdag dan het aantal afgesproken opvanguren. Dit bedrag wordt maandelijks vooruit betaald. De sluitingsdagen worden ruim van te voren bekend gemaakt.

Bijvoorbeeld voor de opvang van een dag van 9 uur (8 uur werken en 2x half uur reistijd) komt dit bruto neer op € 314 per maand
De overheid betaalt mee aan de kinderopvangkosten in de vorm van een kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen en kan oplopen tot zo'n 93% van de kosten. Voor een tweede kind krijgt u een (veel) hoger percentage.

Extra opvang
Het ruilen van dagen of het afnemen van een extra dag(deel) is in overleg mogelijk, maar alleen wanneer er plek is op de groep.
Opvang buiten de openingsuren en -dagen is incidenteel en op aanvraag mogelijk.
De factuur voor extra opvang ontvangt u na afloop van de betreffende maand.

Kinderopvangtoeslag: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.
Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Ga voor meer informatie naar toeslagen.nl .